สพฐ.ประกาศการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556

สพฐ.ประกาศการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556

การคัดเลือกครูดีเด่นของชาติ ประจำปี 2556


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ --> 
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/
document/attachment/29927/327802.pdf


ขอบคุณข้อมูลจาก 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันที่ 12 ธันวาคม 2555