บุก ศธ.ร้องเยียวยาครูใต้ 7.7ล้าน - เท่าเหยื่อม็อบการเมือง


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายอุตสาห์ พาสกุล ประธานชมรมเครือข่ายพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงมากขึ้น มีครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบทุกวัน ในฐานะที่ตนเป็นรองผู้อำนวยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จึงเดินทางมายื่นหนังสือกับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด ศธ. เพื่อขอเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา
 
โดยขอให้จ่ายเงินเยียวยาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่เสียชีวิตรายละ 7.75 ล้านบาท ที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 157 คน รวมทั้งนางสาวจูหลิง ปงกันมูล ด้วยที่ได้รับเงินชดเชยแค่ 4 แสนบาท ขณะที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่มาชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2553 ถึงรายละ 7.75 ล้านบาท โดยวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็เพิ่งอนุมัติงบประมาณกลาง 2,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิตกลุ่มดังกล่าว
 
นอกจากนั้นเรียกร้องขอให้พักหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ให้กับครูทั้งหมดในพื้นที่ เพราะสถานการณ์ปัจจุบันนั้น ครูและครอบครัวไม่สามารถออกไปทำงานได้ ออกไปกรีดยางก็ไม่ได้ ขณะที่ครูที่กู้ ช.พ.ค. 3 ล้านบาท ต้องผ่อนจ่ายเดือนละ 28,000 บาท เพราะฉะนั้นถ้ามีการพักหนี้ ช.พ.ค.ให้ครูใต้ ก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู