สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้สอบแข่งขันได้ (ไปบรรจุเขตอื่น)


สพป.อุบลราชธานี เขต 5  เรียกบรรจุครูผู้สอบแข่งขันได้ (ไปบรรจุเขตอื่น)

เรียบเรียงโดยครูวันดี
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5

 
อบต.มหาวัน จ.ตาก ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

เรียกบรรจุ ลำดับที่ 10 
คือ นางสาววรางคณา ต๊ะสุ
โรงเรียนที่ขอใช้บัญชี คือ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สอด
สังกัด อบรม.มหาวัน จ.ตาก

เรียกบรรจุ ลำดับที่ 13
คือ นางสาวนันท์ฑัต(ยุพิน) ไชยจันทร์
โรงเรียนที่ขอใช้บัญชี คือ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สอด
สังกัด อบรม.มหาวัน จ.ตาก

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2555

ซึ่งทางสพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ดำเนินการส่งรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สอบแข่งขันได้
ที่สมัครใจและได้สิทธิ์การขึ้นบัญชี ไปยังหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี ในวันที่ 6 กันยายน 2555 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง หากมีข้อสงสัยในเรื่องวัน เวลา สถานที่รายงานตัว ให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีโดยตรง

 
หน่วยงานที่ขอใช้บัญชี
            อบต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. 0-5556-6151

สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุของ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
ดูรูปด้านล่างครับขอบคุณข้อมูลจาก : 
http://www.ubon5.go.th/ubn5/media/kunena/attachments/226/13_2554.pdf 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม
www.ubon5.go.th สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
ที่ตั้ง ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 webmaster:ubon52011@hotmail.com,webmaster@ubon5.go.th 
โทร. 08-6468-1931 | 08-6468-1932 | 08-6468-1934 | 08-6468-1935 | 08-6468-1936 
โทรสาร. 045-8700-3638