เผยโบนัส "ขรก.กทม." ปีนี้เกือบ2พันล้าน-สายแพทย์-อนามัยอนุมัติจ่ายเยอะสุด


เผยโบนัส "ขรก.กทม." ปีนี้เกือบ2พันล้าน-สายแพทย์-อนามัยอนุมัติจ่ายเยอะสุด 

 วันที่ 13 ธ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงบประมาณกทม. ได้ออกหนังสือ (บันทึกข้อความ) ด่วนที่สุด เวียนแจ้งผู้บริหารและทุกหน่วยงานในสังกัด กทม.ให้ทราบเรื่องการขออนุมัติจัดสรรเงินสำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 ภายหลังจากเมื่อ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ให้ความเห็นชอบอัตราและแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวตามระดับผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานตามผลการประเมิน (คะแนน) 

 โดยหน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไปจะได้รับเงินรางวัล 1.5 เท่าของเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการ-ลูกจ้างประจำของหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการครู (สังกัด กทม.) ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ซึ่งล่าสุดสำนักงบประมาณ กทม.ได้รับการประสานจากแต่ละหน่วยงานเพื่อแจ้งผลการคำนวณเงินรางวัลประจำปีฯ ครบทุกหน่วยงานและได้รวบรวมเสร็จแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,813,300 บาท ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติทั้งจากปลัด กทม.และผู้ว่าฯ กทม.เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา

 ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วยงานระดับสำนัก 19 สำนัก (16 สำนักและ 3 สำนักงาน) มียอดอนุมัติจัดสรรเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 55 สรุปรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 685,288,500 บาท

โดยสำนักที่มีการขอโบนัสมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1.สำนักการแพทย์ 135,018,200 บาท
2.สำนักอนามัย 127,933,000 บาท
3.สำนักสิ่งแวดล้อม 78,727,900 บาท
4.สำนักการระบายน้ำ 70,643,000 บาท และ
5.สำนักการโยธา 58,404,700 บาท
เงินโบนัสข้าราขการ

ขณะที่กลุ่มสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตนั้น ได้รับอนุมัติรวม 1,205,524,800 บาท แบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับข้าราชการ กทม.สามัญและลูกจ้างประจำ 618,794,300 บาท และข้าราชการครู กทม.และลูกจ้างประจำอีก 586,730,500 บาท