เรื่องเดียวกันรึเปล่า คอลัมน์เลาะเลียบคลองผดุงฯ โดยตุลย์ ณ ราชดำเนิน


เรื่องเดียวกันรึเปล่า คอลัมน์เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย ของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ต่อเสนาบดีการศึกษาไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ใน 5 เรื่อง แม้จะเป็นมุมมองเดิมที่หลายฝ่ายเคยเรียกร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการมาหลายครั้งหลายหน แต่มักจะกลายเป็นหนังคนละม้วนทุกทีไป

มาครั้งนี้คงมิใช่ยาหอมแบบที่ผ่านมา พอจะวางใจได้ เมื่อดูความจริงใจจากท่านเสนาบดี ที่ยอมรับถึงความสำคัญและเอ่ยปากฝากอนาคตประเทศไทยไว้กับคุณครูทั้งหลาย 

แถมย้ำว่าพูดเช่นนี้ไม่ใช่พูดเอาใจครู แต่พูดที่ใดก็พูดเช่นนี้ เพราะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพของคน ในการสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้กับประเทศที่จะยืนบนเวทีโลกนี้ได้อย่างสง่างาม เพราะครูแต่ละท่านมีประสบการณ์มากมาย สัมผัสกับเรื่องการศึกษามาโดยตลอด ย่อมเห็นแนวทางช่วยให้ดีขึ้นได้

ฟังแล้วอิ่มอกอิ่มใจ เป็นปลื้มอกปลื้มใจ จนแทบอยากรีบกลับไปทำหน้าที่สอนในบัดดลทีเดียว

แต่ขณะเดียวกัน เสนาบดีการศึกษาก็ขอให้คุณครูทั้งหลายร่วมผลักดันและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน ด้วยการขอให้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย คุณภาพนักเรียนนักศึกษา การประเมินการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษ ร่ายยาวไปถึงเรื่องของประชาธิปไตย เสียใจ และชื่นชมกับครูชายแดนใต้ 

ส่วนข้อเสนอของคุณครูในวันนั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่า ขอการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกันทั้งชนบทและในเมือง 

ขอให้จัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ โดยเฉพาะอัตราข้าราชการครูเกษียณก่อนกำหนดและนโยบายครูคืนถิ่น ควรคืนอัตราและตำแหน่งให้สถานศึกษาโดยเร็ว ล้วนมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมาก 

การรวบอำนาจการศึกษา เกิดปัญหามากมาย การปรับปรุงหลักสูตร ในระดับประถมศึกษามีสาระวิชามากเกินไปจนเด็กกลัวโรงเรียน ล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา

ปัญหาพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สูญเสียครูและบุคลากรทางการศึกษา 155 คน บาดเจ็บ 153 คน นักเรียนเสียชีวิต 43 คน และทรัพย์สินอีกมากมายคำนวณไม่ได้ ต้องมีมาตรการสร้างขวัญกำลังใจ การปูนบำเหน็จให้สมเกียรติ ชัดเจนและเป็นเอกภาพ 

คิดไปคิดมา พูดคนละเรื่องเดียวกันรึเปล่า