แตะน้อยใส่สบาย (Crochet Room Shoes)Note : เพื่อความหนานุ่มของรองเท้าควรใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ หากใช้เส้นเล็กควรถักควบสองเส้น วิธีการดูแพทเทิร์น ถักรองเท้าข้างซ้ายให้ดูแพทเทิร์นเวียนขวาหรือตามเข็มนาฬิกา ถักรองเท้าข้างขวาให้ดูแพทเทิร์นเวียนซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกา ค่ะแพทเทิร์นดั้งเดิม ถักส่วนอื่นตามนี้เลยค่ะ ขึ้นโซ่ เท่ากับความยาวของเท้าลบด้วยสองนิ้วเสมอค่ะ เช่น เท้ายาว 7 นิ้ว ก็คือ 7-2 คือขึ้นโซ่ความยาว 5 นิ้วค่ะขยายแพทเทิร์นส่วนปลายเท้า สามารถปิดงานได้ที่แถวที่ 7 ส่วนแถว 8-9 จะถักหรือไม่ก็ได้การรวบห่วง พ1ค จากหลายห่วงเป็นหนึ่งคือการลดจำนวนห่วงในแถวนั้นจะทำให้ชิ้นมีขนาดเล็กหรือแคบลงเริ่มลดหรือรวบตั้งแต่แถวที่ 4
ผลที่ได้ ระวัง ถักข้างซ้ายข้างขวา อ่านแพทเทิร์นวนคนละด้านกันค่ะถักดอกไม้เป็นสายคาดตามแพทเทิร์นเดิมเลยค่ะเย็บสายคาดแบบหลวมๆให้สายคาดขยับได้ ไม่เย็บจนแน่น
Credit : แจ่มใสยิ้มสวย จากบ้านมหา