ว้าว! >> ครูได้ลุ้นของขวัญปีใหม่ที่รอคอยกฎ ก.ค.ศ.เลื่อนไหลเงินเดือน


ว้าว! >> ครูได้ลุ้นของขวัญปีใหม่ที่รอคอยกฎ ก.ค.ศ.เลื่อนไหลเงินเดือน
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักเลขาธิการ ครม. ได้ส่งเรื่องกลับมายังสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว ซึ่งตนจะนำเสนอนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ. เพื่อลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป
          เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าว จะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิมสามารถไปรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีก 1 อันดับ ซึ่งก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเลื่อนไหลไปรับเงินเดือนในแท่งเงินเดือนที่สูงกว่าได้ โดยผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.2 จะได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ในอัตราเดิม โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนผู้ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ.3 จะไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 ในอัตราเดิม และผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.4 ก็จะไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.5 ในอัตราเดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมก็ให้ได้รับขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า ทั้งนี้ให้มีผลย้อนหลังก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2554 ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครูรอคอยมานาน และทันทีที่มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
          นางรัตนา ยังกล่าวถึงกรณีที่ครูร้องเรียนว่าได้ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ แต่ไม่มีผู้อ่านผลงาน จึงทำให้ครูจำนวนมากไม่ได้รับการพิจารณาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะว่า หากเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ทาง ก.ค.ศ. จะเป็นผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการเอง ซึ่งไม่มีปัญหาคั่งค้างใด ๆ โดยขณะนี้มีผู้ที่รออ่านผลงานเพียง 30 รายเท่านั้น แต่หากเป็นวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอ่านผลงาน โดยผู้ขอ 1 คนต้องใช้กรรมการผู้อ่านเพื่อประเมินผลงาน 3 คน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้อ่านรายละ 1,000 บาท ดังนั้น 1 คนจะต้องมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต้นสังกัดของครูจะต้องตั้งงบประมาณให้แก่เขตพื้นที่ฯ ดังนั้นการไม่มีผู้อ่านผลงานอาจเป็นเพราะต้นสังกัดไม่ได้ตั้งงบฯ เพื่อที่จะมาดำเนินการในส่วนนี้ แต่เมื่อรู้ปัญหาแล้วก็ควรจะตั้งงบฯ ให้.