สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สรุปบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สรุปบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพร.
          
สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ที่คงเหลือในบัญชี   จำนวน 6 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  
ซึ่งบัญชีนี้จะถูกยกเลิกในวันที่   2   พฤษภาคม   พ.ศ.  2556   
เพื่อเป็นการอนุเคราะห์ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี   
จึงประชาสัมพันธ์มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต  
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต 
ที่มีความต้องการจะขอใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ต่อไป

บัญชีสรุปยอดผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี   ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ที่ยังเหลือในบัญชี
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ที่
กลุ่มวิชาฯ
จำนวนผู้สอบขึ้นบัญชี
บรรจุแต่งตั้งแล้ว
คงเหลือ
หมายเหตุ
1
วิทยาศาสตร์
52
39
13
บัญชีนี้จะถูกยกเลิก ในวันที่ 2  พฤษภาคม พ.ศ. 2556
2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
99
20
79
3
ปฐมวัยศึกษา
53
32
6
4
คหกรรมศาสตร์
85
24
53
5
เกษตรศาสตร์
104
25
79
6
คอมพิวเตอร์
89
27
62 รวม
482
167
292

ข้อมูล ณ  วันที่ 6 กันยายน 2555


ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด


ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ถนนไกรเพชร  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000