สพม.12 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา รายงานตัว 12 กันยายน 2555

สพม.12 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา รายงานตัว 12 กันยายน 2555

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพม. เขต 12 และคุณ รักนะคะ คนดีของฉัน สมาชิก Facebook สอบบรรจุครูผู้ช่วย2555

สพม.12 มีตำแหน่งอัคราว่างจำนวน 12 อัตรา และต้องการเรียกบรรจุ
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ที่มาของข้อมูล 
http://www.sea12.go.th/sea12/images/stories/pdf/sep55/infor7.pdf 

กำหนดการรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนและบรรจุ
วันที่ 12  กันยายน 2555 เวลา 08.30-10.30 น. 
ณ  ห้องประชุม    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                              
และไปรายงานตัว  ณ  โรงเรียนที่บรรจุ และจะบรรจุและแต่งตั้งในวันดังกล่าว

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้สอบแข่งขันได้ พร้อมสำเนาภาพถ่าย
2. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ตาม กฎ ก.ค.ศ. พ.ศ.2549
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1" X 1.5 " จำนวน 2 รูป
4. บัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขันได้
5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบแข่งขันได้ (ยังไม่หมดอายุ)
6. ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนาภาพถ่าย
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่าย
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉบับจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย
9. อื่น ๆ

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
อาคาร ศูนย์ OTOP ชั้น 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนศรีธรรมราช
ต. คลัง อ. เมือง
จ. นครศรีธรรมราช
80000
E-mail : sea0612@gmail.com

โทร 0-75346677,0-75344123,0-75345050, 075343575
เว็บไซต์ http://www.sea12.go.th