สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สรุปการเรียกบรรจุครู รายงานตัว 31 สิงหาคม 2555


สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สรุปการเรียกบรรจุครู รายงานตัว 31 สิงหาคม 2555

เรียบเรียงโดยครูวันดี
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
เรียกบรรจุครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2554
เนื่องจากมีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาสายงานการสอน
ตำแหน่งครูผู้ช่วยว่าง จำนวน 24 อัตรา ที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 24 อัตรา ใน 13 วิชาเอก
ไปรายงานตัว เพี่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้

1.กลุ่มวิชาเอกปฐมวัยศึกษา    จำนวน 1 ราย        ลำดับที่  16    
2. กลุ่มวิชาเอกศิลปะ              จำนวน 1 ราย          ลำดับที่ 16
3. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา          จำนวน 1 ราย         ลำดับที่ 20
4. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย         จำนวน 1 ราย        ลำดับที่ 21
5. กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม       จำนวน 1 ราย        ลำดับที่ 32
6. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์        จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 24
7. กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา          จำนวน 2 ราย         ลำดับที่ 8 
8. กลุ่มวิชาเอกคหกรรม             จำนวน 2 ราย         ลำดับที่ 10 - 11
9. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา     จำนวน 2 ราย    ลำดับที่ 15 - 16
10. กลุ่มวิชาเอกลังดมศึกษา      จำนวน 2 ราย ลำดับที่ 23 - 24
11. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์     จำนวน 3 ราย ลำดับที่ 30 - 32
12. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ     จำนวน 3 ราย ลำดับที่ 36 , 39 - 40
13. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์         จำนวน 4 ราย ลำดับที่ 46 - 49

กำหนดการรายงานตัว
31 สิงหาคม 2555 
เวลา 09.00-10.00 น. 
และเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.ubon5.go.th/ubn5/media/kunena/attachments/226/Banju_13_2554.pdf ข้อมูลการติดต่อ
www.ubon5.go.th 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ที่ตั้ง ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 
webmaster:ubon52011@hotmail.com
webmaster@ubon5.go.th 
โทร. 08-6468-1931 | 08-6468-1932 | 08-6468-1934 | 08-6468-1935 | 08-6468-1936 โทรสาร. 045-8700-3638