สพป.สระบุรี เขต 1 เรียกบรรจุครู 3 อัตรา รายงานตัว 30 สิงหาคม 2555


สพป.สระบุรี เขต 1 เรียกบรรจุครู 3 อัตรา รายงานตัว 30 สิงหาคม 2555

เรียบเรียงโดยครูวันดี
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ประกาศขึ้นบ้ญขีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ สพป.สระบุรี เขต 2 และ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
มาจัดทำบัญขีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพป.สระบุรี เขต 1
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ข่วย
ดังรายชื่อและวิชาเอกต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
 เรียกบรรจุ ลำดับที่ 41 (บัญชี สพป.สระบุรี เขต2) 
 นายภูชิต อาจสำอาง
 บรรจุที่ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 อ.เฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา
 เรียกบรรจุ ลำดับที่ 21 (บัญชี สพป.สระบุรี เขต2)
 นางสุวรรณี ทิพย์ศรีหา
 บรรจุที่ โรงเรียนบ้านโคกหนามแท่ง อำเภอเมืองสระบุรี

กลุ่มวิชาเอการศึกษาปฐมวัย
 เรียกบรรจุ ลำดับที่ 45 (บัญชี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1)
 นางสาวพันทิพา  บัวยอม
 บรรจุที่ โรงเรียนวัดพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


กำหนดการรายงานตัว
วันที่  30 ลิงหาคม 2555
เวลา 09.00 - 10.00 น. 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การคึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต1


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่


ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-212122  036-222-550   fax 036-212489 
Contact : director.sbr1@obecmail.obec.go.th /  kr2509@hotmail.com