สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย โดยนำรายชื่อไปบรรจุครูในเขตอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555)

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย
โดยนำรายชื่อไปบรรจุครูในเขตอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555)

เรียบเรียงโดยครูวันดี
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.อุบลราชธานี เขต 5  เรียกบรรจุครูผู้ช่วยอีกแล้วครับ
เป็นการนำบัญชีครูผู้ช่วย ปี 2554
มาสอบถามความสมัครใจ
เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่ง​ขันได้ในบัญชีอื่น

มี 2 หน่วยงานที่ขอใช้บัญชี
ดังรายละเอียด้านล่างนะครับ
ไปดูกันโลด

1.กลุ่มวิชาภาษาไทย       เรียกบรรจุลำดับที่ 29 นางสาวปุญญิกา  บัวงาม
   บรรจุโรงเรียนบ้านกุดเสถียร อำเภอเลิงนกทา
   อบต.สร้างมิ่ง จ.ยโสธร


2.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เรียกบรรจุลำดับที่ 41 นางอัมรัตน์  พรมพิลา
   บรรจุโรงเรียนวัดกลาง อำเภอพระประแดง 
   สพป.สมุทราปราการ เขต 1


3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เรียกบรรจุลำดับที่ 60 นางสาวผกากานต์  สร้อยจิตร
   บรรจุโรงเรียนคลองมหาวงก์ อำเภอพระประแดง 
   สพป.สมุทราปราการ เขต 1


หากมีข้อสงสัยในเรื่องวัน เวลา สถานที่รายงานตัว
ให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีได้โดยตรง

หน่วยงานที่ขอใช้บัญชี คือ สพป.สมุทราปราการ เขต 1
     โทร. 0-2384-8088-92 ต่อ 120-121


หน่วยงานที่ขอใช้บัญชี คือ อบต.สร้างมิ่ง จ.ยโสธร
     โทร. 0-4571-6026


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ -->
http://www.ubon5.go.th/ubn5/media/kunena/attachments/226/11_2554.pdf