สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ส่งแบบจำนงก่อน 17 กันยายน 2555

สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ส่งแบบจำนงก่อน 17 กันยายน 2555

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก คุณ  SanChui Pias สมาชิกแฟนเพจ สอบบรรจุครูผู้ช่วย

เนื่อง จาก เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานอื่น ขอรายขื่อผู้สอบแช่งขันได้เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานอื่น ตาม รายละเอียดในแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้น บัญชีเป็นผู้สอบแช่งขันได้ในบัญชีอื่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ขอให้ท่านแสดงความจำนงว่าสมัครใจไปขึ้น บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตามแบบแสดงความจำนงดังกล่าวเรียง อันดับความต้องการ (อันดับ 1 คือ ต้องการ มากที่สุด) โดยจัดอันดับจนครบทุกหน่วยงานการศึกษา หรือจัดอันดับเฉพาะหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการก็ได้ ทั้งนี้ หากมี ผู้แสดงความสมัครใจบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง และหน่วยงานการศึกษาเดียวกันหลายคน ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ในอันดับที่ดีกว่า จะได้รับการพิจารณาก่อนตามลำดับ แล้วส่งรายขื่อให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงาน การศึกษาผู้ขอใช้บัญชีเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป

เมื่อท่านได้รับการประกาศขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีเดิมจะถูกยกเลิก และการแสดงความจำนงว่าไม่สมัครใจ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น จะไม่ทำให้ท่านเสียสิทธิการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เดิม

จึง เรียนมาเพื่อให้ท่านกรอกแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น แล้วส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยด่วน (ยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ) ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2555 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิในการแสดงความจำนงในครั้งนี้

รายชื่อเขตพื้นที่ที่ขอใช้บัญชี


 
 
รายละเอียดที่ 
http://www.persontak2.com/web55/files/483806092555_0000.pdf 


ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานสรรหาและบรรจุและแต่งตั้ง
โทร 0-5553-6548 ต่อ 110, 111
โทรสาร 0-5553-1930

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
35/4 ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ 0-5553-6548-9
โทรสาร 0-5553-1930