สพม.1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะบรรจุ รอบสองแล้วครับ

สพม.1 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะบรรจุ รอบสองแล้วครับ

เรียบเรียงโดยครูวันดี
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สพม.1

ตามที่สพม. 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2555
จำนวน 144 อัตรา 19 กลุ่มวิชาเอก
กำหนดการรายงานตัว
วันที่ 7 กันยายน 2555

เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมพญาไทย ถนนศรีอยุธยา
ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

บัดนี้ สพม.เขต 1 ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จะบรรจุ
ทั้งหมด 144 อัตรา แล้วครับ

  ดูได้ที่
http://www.sesao1.go.th/news_area/files_store/25550904134414.pdf

รายชื่อวิชาเอกที่ สพม.เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2
จำนวน 144 อัตรา ใน 19 กลุ่มวิชาเอก มีดังนี้
1. ภาษาไทย                    จำนวน 22 ตำแหน่ง ลำดับที่ 34-55
2. ภาษาอังกฤษ                 จำนวน 25 ตำแหน่ง ลำดับที่ 40-64
3. ภาษาจีน                       จำนวน 7 ตำแหน่ง
4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป          จำนวน 11ตำแหน่ง ลำดับที่ 5-15
5. ชีววิทยา                       จำนวน 11ตำแหน่ง ลำดับที่ 2-12
6. เคมี                               จำนวน 11 ตำแหน่ง ลำดับที่ 2-12
7. สังคมศึกษา                  จำนวน 17 ตำแหน่ง ลำดับที่ 4-20
8. พลศึกษา                       จำนวน 7 ตำแหน่ง ลำดับที่ 2-6
9. สุขศึกษา                       จำนวน 2 ตำแหน่ง ลำดับที่ 2-3
10.นาฏศิลป์                      จำนวน 2 ตำแหน่ง ลำดับที่ 2-3
11.ดนตรีไทย                    จำนวน 1 ตำแหน่ง ลำดับที่ 3
12.ดนตร๊สากล                  จำนวน 2 ตำแหน่ง ลำดับที่ 3-4
13.ศิลปศึกษา                   จำนวน 5 ตำแหน่ง ลำดับที่ 2-6
14.คอมพิวเตอร์                จำนวน 1 ตำแหน่ง ลำดับที่ 4
15.คหกรรม                       จำนวน 1 ตำแหน่ง ลำดับที่ 2
16.บรรณารักษ์                  จำนวน 6 ตำแหน่ง ลำดับที่ 3-8
17.การเงิน/บัญชี                จำนวน 6 ตำแหน่ง ลำดับที่ 4-9
18.โสตทัศนศึกษา            จำนวน 1 ตำแหน่ง ลำดับที่ 2
19.จิตวิทยาและการแนะแนว   จำนวน 6 ตำแหน่ง ลำดับที่ 7-1

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0-2354-3884 โทรสาร    0-2354-3887