สพป.นครราชสีมา เขต 7 เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ต้องการไปบรรจุเขตอื่น ครั้งที่ 8


สพป.นครราชสีมา เขต 7 เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ต้องการไปบรรจุเขตอื่น ครั้งที่ 8

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 7

หลังจากที่ สพป.นครราชสีมา เขต 7 
ได้ส่งแบบสอบถามการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อไปบรรจุในเขตอื่น ครั้งที่ 8 

ซึ่งมี จำนวน 21 อัตรา ใน 5 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย      เรียกบรรจุ จำนวน 4 อัตรา
    - ลำดับที่ 80-83        (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 87             (ตัวสำรอง)
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   เรียกบรรจุ  จำนวน 10 อัตรา
    - ลำดับที่ 96-105      (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 106-115    (ตัวสำรอง)
3. กลุ่มวิชาดนตรี           เรียกบรรจุ  จำนวน 1 อัตรา
    - ลำดับที่ 13            (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 21            (ตัวสำรอง)
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  เรียกบรรจุ จำนวน 3 อัตรา
    - ลำดับที่ 24-26       (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 27-31       (ตัวสำรอง)
5. กลุ่มวิชาปฐมวัย         เรียกบรรจุ จำนวน 3 อัตรา
    - ลำดับที่ 26-28       (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 29-33       (ตัวสำรอง)

บัดนี้ สพป. นครราชสีมา เขต 7
ได้เปิดเผยรายชื่อผู้แสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น 
(ตำแหน่งครูผู้ช่วย) ครั้งที่ 8 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555) แล้วครับ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่สอบได้
ชื่อ - สกุล
ชื่อโรงเรียน
หน่วยงานอื่นที่ขอใช้บัญชี
วิชาเอก
 
 
-
ไม่มีผู้สมัครใจ
วัฒนานคร
อบจ.สระแก้ว
ภาษาไทย
 
87
นายชนินทร์ นวลสนิท
วัฒนานคร
อบจ.สระแก้ว
ภาษาไทย
 
80
นส.สุภาวดี เศรษฐภักดี
บ้านหินดาด
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ภาษาไทย
 
81
นางพัชรี ลุนสูงยาง
บ้านครัวฯ
สพป.สระบุรี เขต 1
ภาษาไทย
 
103
นางณัฐวัญญ์ เวทย์ตลับเงิน
คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ภาษอังกฤษ
 
104
นส.กิตติพร อุทัยมา
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ภาษอังกฤษ
 
100
นส.พิมพ์ชนก ธานีวัฒน์
คลองสองพี่น้อง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ภาษอังกฤษ
 
101
นส.จิรญาภา ผิวกลาง
คลองบางปู
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ภาษอังกฤษ
 
105
นายอนุภาพ ดอนเกิด
วัดคลองสวน
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ภาษอังกฤษ
 
107
นส.ศิริรัตน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
วัฒนานคร
อบจ.สระแก้ว
ภาษอังกฤษ
 
108
นส.จุฑารัตน์ หมอกขุนทด
ไทรเดี่ยววิทยา
อบจ.สระแก้ว
ภาษอังกฤษ
 
97
นางกิ่งกาญจน์ มะลิใหม่
บ้านสระซาง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ภาษอังกฤษ
 
98
นส.วาสนา บุญนาที
บ้านหนองปรือ
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ภาษอังกฤษ
 
99
นส.ชญาพร ภูจันทึก
สามัคคีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ภาษอังกฤษ
 
21
นส.วาลินี โผแพ
เสมาอุปถัมภ์
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ดนตรี
 
27
นายวีระยุทธ พิสุราช
พร้านีลวัชระ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
วิทยาศาสตร์
 
24
นส.น้ำเพชร ทับทิม
บ้านทุ่งพระ
สป.ชัยภูมิ เขต 2
วิทยาศาสตร์
 
25
นส.ชวัลนุช ลาภรัมย์
บ้านหนองนกเขา
สพป.นครราชสีมา เขต 2
วิทยาศาสตร์
 
31
นายสุริยะ บุณยธรรมกุล
บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สป.ชัยภูมิ เขต 2
การศึกษาปฐมวัย
 
30
นางปัทมา พงษ์สีดา
บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
การศึกษาปฐมวัย
 
27
นส.สุปราณี วิจิตรธงชัย
บ้านแสนสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 2
การศึกษาปฐมวัย
 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
519 ศูนย์ราชการอำเภอชุมพวง ถนนพิมาย-ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
โทร.044-477014 โทรสาร.044477016
www.korat7.go.th