สพม.เขต 7 เรียกบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2555 จำนวน 5 อัตรา

สพม.เขต 7 เรียกบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/2555 จำนวน 5 อัตรา

เรียบเรียงโดยครูวันดี
ขอบคุณข้อมูลจาก 
เว็บไซต์ สพม.7 (ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
มีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้


1.เอกสังคม  จำนวน 3 อัตรา โดยเรียกลำดับที่ 39, 40 และ 41
  โดยบรรจุในโรงเรียนต่อไปนี้
  - โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ เมือง/นครนายก 
  - โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อรัญประเทศ/สระแก้ว
  - โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง/สระแก้ว

2.เอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยเรียกลำดับที่ 15
  - บรรจุที่โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง/สระแก้ว

3.เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยเรียกลำดับที่ 8
  - บรรจุที่โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ องครักษ์/นครนายก


จึงขอให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ในลำดับที่เรียก 
ไปรายงานตัวในวันที่ 27 สิงหาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หากไม่ไปรายงานตัวตามวันที่กำหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น    
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.spm7.go.th/data/prassaya/file/personal%20por/3.pdf     ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-3781-6500 ต่อ 16
โทรสาร  0-3721-6478

ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-372-16478, 0-3721-6500
โทรสาร 0-3721-6478