สพป.นครราชสีมา เขต 7 ส่งหนังสือเรียกบรรจุครู จำนวน 21 อัตราเพื่อไปบรรจุเขตอื่นๆ


สพป.นครราชสีมา เขต 7 ส่งหนังสือเรียกบรรจุครู จำนวน 21 อัตราเพื่อไปบรรจุเขตอื่นๆ

เรียบเรียงโดยครูวันดี
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 7

ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ซะทีเดียว
แต่ว่าเป็นการส่งหนังสือเพื่อแจ้งความประสงค์
ในการแสดงความจำนงไปขึ้นบัญชีในเขตการศึกษาอื่น
เป็นผู้สอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2554

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ครั้งที่ 8

เรียน ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ลงวันที่ 30 เมษายน 2554

จำนวน 21 อัตรา ใน 5 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย      เรียกบรรจุ จำนวน 4 อัตรา
    - ลำดับที่ 80-83        (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 87             (ตัวสำรอง)
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ   เรียกบรรจุ  จำนวน 10 อัตรา
    - ลำดับที่ 96-105      (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 106-115    (ตัวสำรอง)
3. กลุ่มวิชาดนตรี           เรียกบรรจุ  จำนวน 1 อัตรา
    - ลำดับที่ 13            (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 21            (ตัวสำรอง)
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  เรียกบรรจุ จำนวน 3 อัตรา
    - ลำดับที่ 24-26       (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 27-31       (ตัวสำรอง)
5. กลุ่มวิชาปฐมวัย         เรียกบรรจุ จำนวน 3 อัตรา
    - ลำดับที่ 26-28       (ตัวจริง)
    - ลำดับที่ 29-33       (ตัวสำรอง)

สพป.นครราชสีมา เขต 7 จึงส่งแบบแสดงความจำนงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในหน่วยงานดังกล่าว โดยมีวิธีการดังนี้
 1.หากท่านมีความประสงค์ จะขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในเขตใหม่ บัญชีเดิมจะถูกยกเลิก
 2.หากท่านไม่ประสงค์ จะขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในเขตใหม่ ท่านจะมีสิทธิที่จะขึ้นบัญชีเดิม

ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับดังกล่าวกรอกแบบแสดงความจำนง
ว่ามีความประสงค์ หรือไม่มีความประสงค์  เพื่อขึ้นบัญชี
โดยส่งมาทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 044-477016
และทางไปรษณีย์ โดยด่วน  (ยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ) 
ภายในหรือก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2555 

สำหรับหน่วยงานที่จะขอใช้บัญชีมีดังต่อไปนี้ครับ

วิชาเอกภาษาไทย 
 - อบจ.สระแก้ว                    จำนวน 2 อัตรา
 - สพป.นครราชสีมา เขต 2     จำนวน 1 อัตรา
 - สพป.สระบุรี เขต 1            จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 - สพป.สมุทรปราการ เขต 1    จำนวน 5 อัตรา
 - อบจ.สระแก้ว                    จำนวน 2 อัตรา
 - สพป.นครราชสีมา เขต 2     จำนวน 3 อัตรา

วิชาเอกดนตรี
 - สพป.นครราชสีมา เขต 2       จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกวิทยาศาสตร์
 - สพป.สมุทรปราการ เขต 1      จำนวน 1 อัตรา
 - สพป.ชัยภูมิ เขต 2               จำนวน 1 อัตรา
 - สพป.นครราชสีมา เขต 2       จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 - สพป.ชัยภูมิ เขต 2               จำนวน 1 อัตรา
 - สพป.นครราชสีมา เขต 4        จำนวน 1 อัตรา
 - สพป.นครราชสีมา เขต 2        จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

เรียน ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี วิทยาศาสตร์ และปฐมวัย ...คลิกอ่าน 

หนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ (ตัวจริง) ...คลิกที่นี่ 

หนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ (ตัวสำรอง) ...คลิกที่นี่ 


ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
519 ศูนย์ราชการอำเภอชุมพวง ถนนพิมาย-ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
โทร.044-477014 โทรสาร.044477016
www.korat7.go.th