สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุและการขอใช้บัญชี

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุและการขอใช้บัญชี

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

สรุปรายชี่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
แสดงความจำนงสมัครใจเพื่อนำไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งข้นได้ในบัญชี
ของ อ.ก.ค.ค.เขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานอื่น
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555

1) กลุ่มสาขาวขาเอกภาษาไทย (สอบถามตัวจริงลำดับที่  69,73,75,76,77,79,82,83,84,85,88,89 และตัวสำรองลำดับที่ 90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101)
  มีหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี ดังนี้
  1.สพม.34 (ขอใช้ 4 อัตรา)
  2.สพป.ลำปาง เขต 3 (ขอใช้ 1 อัตรา)
  3.สพป.เชียงราย เขต 2 (ขอใช้ 2 อัตรา)
  4.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (ขอใช้ 3 อัตรา)
  5.เทศบาลตำบลบ้านกลาง (ขอใช้ 1 อัตรา)
  6.เทศบาลตำบลสันมหาพล (ขอใช้ 1 อัดรา)

2) กลุ่มสาขาวิชาเอกประถมศึกษา (สอบถามตัวจริงลำดับที่ 42, 43, 44 และตัวสำรองลำดับที่ 46 ,47 ,48)
  มีหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี ดังนี้
  1.สพป.ลำปาง เขต 3 (ขอใช้ 1 อัตรา)
  2.สพป.เชียงราย เขต 3 (ขอใช้ 1 อัตรา)
  3.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (ขอใช้ 1 อัตรา)

3) กลุ่มสาขาวิชาเอกพลศึกษา (สอบถามตัวจริงลำด้บที่ 33 และตัวสำรองลำดับที่ 34,35)
  มีหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี ดังนี้
  1.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (ขอใช้ 1 อัตรา)


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
ข้อมูลการติดต่อ
404 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหางดง
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร. 053-461-089 , 053-461-627
แฟกซ์.ต่อ 127สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ