สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) รายงานสรุปการเรียกบรรจุครูปี 2554 และปี2555

สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) รายงานสรุปการเรียกบรรจุครูปี 2554 และปี2555

เรียบเรียงโดยครูวันดี


นอกจาก  สพม. 36 (เชียงราย-พะเยา) จะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ซึ่งล่าสุด รายงานตัววันที่ 15 สิงหาคม 2555ไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)
ก็ได้สรุปบัญชีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ทั้งในปี 2554 และปี 2555 นะครับ
โดยสรุปเป็นดังนี้
  บัญชีครูผู้ช่วยปี 2554 เรียกหมดบัญชีไปแล้ว 4 วิชาเอก คือ
  1.ภาษาอังกฤษ
  2.สังคมศึกษา
  3.ภาษาจีน และ
  4.บรรณารักษ์

  บัญชีครูผู้ช่วยปี 2555 เรียกหมดบัญชีไปแล้ว 2 วิชาเอก คือ 

  1.นาฏศิลป์
  2.ดนตรี

ดูข้อมูลตารางสรุปการเรียกบรรจุครู ของ สพม.36 ได้ด้านล่างครับ
ที่มา : 
http://202.143.157.36/coopboard//view.php?No=1199 

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450
ติดต่อ สพม.36 อีเมล์ : secondary36@obec.go.th