สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 ขอใช้บัญชี สพป.อุบลราชธานีเขต 5 จำนวน 3 อัตรา 3 กลุ่มวิชา


สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 ขอใช้บัญชี สพป.อุบลราชธานีเขต 5 จำนวน 3 อัตรา 3 กลุ่มวิชา

เรียบเรียงโดยครูวันดี
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 จะขอใช้บัญชี ครูผู้ช่วยปี 2554
จำนวน 3 อัตรา ใน 3 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้

1. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา   จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 38
2. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 54
3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 56

ซึ่งขณะนี้ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จะดำเนินการส่งรายชื่อ
และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจ
และได้สิทธิ์การขึ้นบัญชี ไปยังหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี 
(สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555

หน่วยงานที่ขอใช้บัญชี
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 โทร. 0-3855-1456 ต่อ 21 , 08-9245-3347

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

ข้อมูลการติดต่อ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 โทร. 0-3855-1456 ต่อ 21 , 08-9245-3347

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ที่ตั้ง ถนนสถลมาร์ค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 
โทร.08-6468-1931 | 08-6468-1932 | 08-6468-1934 | 08-6468-1935 | 08-6468-1936 โทรสาร. 045-8700-3638