สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 

วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 8 อัตรา 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

วิชาเอกภาษาไทย 
โรงเรียนมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง สิบตรียุทธภัณฑ์ จันทร์คำเรืองกุล 
โรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ นางสาววาสนา ธัญญะ 
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางสาวภิภัสรา กองมงคล 
โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน อำเภอบ่อเกลือ นางกรานต์ชนก อภิจัย 
โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อำเภอบ่อเกลือ นางสาววรินทร์ คำเขิน 
โรงเรียนบ้านปางหก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายนิรันดร์ มงคล 
โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายประพันธุ์ สมันจิตร์ 
โรงเรียนบ้านด่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุชาดา คำกอง 

วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายทศพล ทาวรรณะ 

วิชาเอกดนตรีสากล 
โรงเรียนบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ ว่าที่ร.ต.หญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้าย 

โดย มีนายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555


ขอบคุณข้อมูลจาก --> 
http://www.obec.go.th/news/25005