โครงงานวิทยาศาสตร์ รวม 8 เล่ม

โครงงานวิทยาศาสตร์ รวม 8 เล่ม

*************************************************************

โครงงานวิทยาศาสตร์ 01 ท้องฟ้าและอากาศ_Force8949.rar
(33.64 MB)
http://www.mediafire.com/?iyzm0yhyynn

*************************************************************

โครงงานวิทยาศาสตร์ 02 เสียงและดนตรี_Force8949.rar
(34.45 MB)
http://www.mediafire.com/?ydz1joz1kli

*************************************************************

โครงงานวิทยาศาสตร์ 03 การทำงานของเครื่องจักร_Force8949.rar
(34.75 MB)
Mediafile download

*************************************************************

โครงงานวิทยาศาสตร์ 04 แรงและพลังงาน_Force8949.rar
(30.08 MB)
Mediafire download

*************************************************************

โครงงานวิทยาศาสตร์ 05 พืชและสัตว์_Force8949.rar
(34 MB)
Mediafire download

*************************************************************

โครงงานวิทยาศาสตร์ 06 แสงและสี_Force8949.rar
(31.5 MB)
Mediafire Download

*************************************************************

โครงงานวิทยาศาสตร์ 07 แม่เหล็กและไฟฟ้า_Force8949.rar
(28.42 MB)
Mediafire download

*************************************************************

โครงงานวิทยาศาสตร์ 08 น้ำและการลอยตัว_Force8949.rar
(33.23 MB)
Mediafire download

*************************************************************