2000 สำนวนไทย พร้อมตัวอย่างการใช้

2000 สำนวนไทย พร้อมตัวอย่างการใช้ - เอกรัตน์ อุดมพร และ สิทธิโรจน์วงศ์วิทยาเจริญพัฒนา


**********************************************
part1
http://www.mediafire.com/?wt2lzkykgoz

part2

http://www.mediafire.com/?jmnjmmhtzzj