บทเรียนสื่อคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมคู่มือวิธีการใช้

สื่อคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6นี้เป็นระบบ Autorun สามารถทำการเล่นผ่าน CD-ROMโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ผ่าน CD-ROM   กรณีที่ไม่ทำงานอัตโนมัติให้ Double Click ที่ไฟล์ autorun.exeใน CD-ROMเมื่อเข้าสู่   สื่อคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6


โหลดให้ครบ 2 ไฟล์นะครับถึงจะแตกไฟล์ได้